Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Lấy con người làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, xây dựng nền tảng vững bền cho thế hệ tương lai

 

Sứ mệnh

Cùng đối tác và khách hàng xây dựng hệ sinh thái bền vững trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và phát triển bất động sản

 

Tạo không gian mang tính gắn kết cộng đồng, bản sắc, thân thiện môi trường nhờ sự nỗ lực không ngừng thông qua quy hoạch – thiết kế – xây dựng – công nghệ – vận hành

 

Theo đuổi triết lý nhân văn trong quá trình phát triển của công ty

Tầm nhìn - sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng tính đa dạng và đề cao sự hợp tác. Tận tâm với công việc, không ngừng đổi mới. Chính trực và linh hoạt.

TÔN TRỌNG TÍNH ĐA DẠNG & ĐỀ CAO SỰ HỢP TÁC

Ở Tây Hồ, chúng tôi tôn trọng tính đa dạng về hoàn cảnh, tính cách, văn hóa, niềm tin, triết lý… của mỗi một cá nhân đồng thời đề cao sự hài hòa, hợp tác của mỗi cá nhân trong một tập thể để đạt được mục tiêu chung của công ty.

TẬN TÂM VỚI CÔNG VIỆC & KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI

Công việc, bất kể lớn nhỏ, đều như một cuộc hành trình. Chúng tôi dùng ý chí để vượt qua những khó khăn về tinh thần, sử dụng những chiến lược thông minh và hiệu quả để đi đến đích, đồng thời luôn không ngừng đổi mới cách tư duy, phương pháp thực hiện để thích ứng với sự thay đổi của ngành bất động sản.

CHÍNH TRỰC & LINH HOẠT

Chính trực và linh hoạt trong ứng xử và tất cả các giao dịch không chỉ là phương tiện giúp chúng tôi vận hành tổ chức một cách hiệu quả mà còn giúp chúng tôi tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và sự hợp tác lâu bền với khách hàng, đối tác trong quá trình thực hiện những mục tiêu kinh doanh.