Dự án bất động sản

Khu Công Nghiệp New Vina

Vị trí: xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Tổng quan dự án

Khu Công Nghiệp New Vina

Vị trí : xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Các ngành công nghiệp dự kiến phát triển (ưu tiên các loại hình ít ô nhiễm):

Công nghiệp chế biến thực phẩm

Công nghiệp sản xuất thủy tinh, sành sứ, đồ đá

Công nghiệp phụ trợ: linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, bao bì

Tiến độ: Đang trong giai đoạn chuẩn bị pháp lý