Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chia sẻ

Hoạt động công ty13/08/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 07 năm 2020, tại KS Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ.

Năm 2019 được xem là năm tái cấu trúc doanh nghiệp của Tây Hồ với việc hình thành 2 mảng chuyên biệt là mảng đầu tư phát triển bất động sản-vẫn do công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ chuyên trách, mảng xây dựng được tách ra và thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tây Hồ. Công tác cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ, phần mềm quản lý (Tây Hồ Center, Tây Hồ Partner) được đẩy mạnh.

Công tác đào tạo luôn được quan tâm một cách thấu đáo, Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nhân viên phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm, quyết tâm xây dựng một đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và nhiệt tình phục vụ. Công ty đã sắp xếp, bố trí lại văn phòng ở trụ sở chính theo hướng chia thành các khối: Bất động sản, Xây dựng và khối hỗ trợ; Đầu tư cải tạo, nâng cấp môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi, thân thiện góp phần tạo điều kiện cho người lao động làm việc theo hướng chuyên nghiệp; tạo dựng hình ảnh, thương hiệu với các đối tác.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, lợi nhuận công ty tăng trưởng so với năm liền kế trước đó 136% với dự án Compass One đã hoàn thành bán hàng 100% sản phẩm và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng trong Quý 4/2020. Trong năm 2020-2021 kế hoạch của công ty là tập trung vào các dự án khu đô thị Long Thành Riverside, bàn giao căn hộ Compass One, tiếp tục triển khai dự án căn hộ Mangosteen đảm bảo các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng Cổ đông.

Đại hội lần này cũng thực hiện bầu lại Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả bầu cử được đại hội thông qua:

  • - Bà Trần Minh Thu - Chủ tịch HĐQT công ty
  • - Ông Lê Quang Phúc - Thành viên HĐQT
  • - Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT

Một số hình ảnh buổi Đại hội:

 

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ban lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Cổ đôngBan lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Cổ đông

 

dai hoi co dong thuong nien nam 2017 003