Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017

Chia sẻ

Hoạt động công ty27/10/2021

Ngày 10/06/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 tại trụ sở tòa nhà văn phòng Tây Hồ Building.

Năm 2016 được đánh giá một năm thành công nhất trong việc thực hiện, hoàn chỉnh hệ thống qui trình quản lí chất lượng thi công xây dựng. Công tác quản lí, kiểm soát đã dần thở thành thói quen của nhân viên trong quá trình làm việc. Việc đầu tư máy móc, thiết bị thi công; văn phòng làm việc công trường, nơi ăn ở cho công nhân; đưa qui trình kiểm soát an toàn lao động vào thực hiện cho thấy sự vươn lên không ngừng của trong công tác tổ chức thi công của Công ty.

Đội ngũ nhân sự được tổ chức hợp lí, thúc đẩy sự đóng góp cho sự thành công của Công ty. Hình ảnh, thương hiệu Tây Hồ đã gia tăng đáng kể đặc biệt tại thị trường Bình Dương và quân đội. Năm 2017, Công ty đang thực hiện chứng nhận hệ thống Iso theo tiêu chuẩn 9001- 2015 của tổ chức chứng nhận Quốc tế Bureau Veritas. Tuy nhiên, do có nhiều khó khăn từ nguồn vốn ngân sách đã ảnh hưởng đến mảng thi công xây dựng; dự án bất động sản lớn của Công ty chưa đến kì khai thác dẫn đến ảnh hưởng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, các cổ đông đồng thuận cao với những đánh giá của HĐQT và Ban TGĐ Công ty về kết quả năm 2016 và các kế hoạch, biện pháp cho năm tài chính 2017.

 

Một số hình ảnh buổi Đại hội:

 

dai hoi co dong thuong nien nam 2017 001

 

dai hoi co dong thuong nien nam 2017 002

 

dai hoi co dong thuong nien nam 2017 003

 

dai hoi co dong thuong nien nam 2017 004