side-area-logo

Thủ kho Công trình

Mô tả công việc

Quản lý nhập xuất, báo cáo kho:

Kiểm tra, đối chiếu chất lượng vật tư, hàng hóa, thiết bị so với đơn hàng, Hợp đồng

Đo đạc, kiểm đếm số lượng vật tư, hàng hóa, thiết bị nhập kho.

Bố trí, sắp xếp vị trí lưu trữ hoặc phân phối vật tư, hàng hóa, thiết bị

Ghi chép các chứng từ biên nhận tạm, phiếu nhập kho

Kiểm đếm số lượng vật tư hàng hóa, thiết bị xuất kho

Kiểm tra, nhắc nhở các đội thi công thu dọn, sắp xếp hoặc tái nhập kho các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị thừa.

Tổng kết số liệu xuất kho trong ngày

Báo cáo số liệu vật tư, hàng hóa, thiết bị nhập kho hàng tuần

Báo cáo Nhập – xuất – tồn vật tư, hàng hóa, thiết bị hàng tháng

Kiểm kê kho thường kỳ vào cuối tháng

Công việc khác:

Kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa, thiết bị để thi công hàng ngày của các tổ đội công nhân trên công trường

Báo cáo kịp thời Ban chỉ huy công trường mọi trường hợp sử dụng vật tư, thiết bị không đúng quy định, hoặc để xảy ra thất thoát, hao phí

Thực hiện việc bảo quản, bảo vệ vật tư, hàng hóa, thiết bị trong phạm vi công trường

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về việc nhập xuất kho tại công trường theo quy trình, quy định

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Tổng Giám đốc

Yêu cầu
  • Tuổi từ 25 đến 35
  • Trình độ 12/12
  • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Thông tin khác
  • Thử việc: 2 tháng
  • Thời gian làm việc: Nhận việc ngay
  • Cơ hội huẩn luyện: Có cơ hội được huấn luyện, đào tạo, phát triển và đầu tư trong công ty
  • Đồng nghiệp: Thân thiện, hòa đồng
  • Phúc lợi: Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao Động và chính sách riêng của công ty.
  • Ngày nghỉ: Theo quy định Luật Lao Động.
Recommend
Share
Tagged in