side-area-logo

Career

Personnel Policy

The staff is the biggest source of assets that we pay special attention to investing in and building. We create a professional, fair and friendly working environment that helps the staff make their dreams come true and develop along with the company.

Why You Accompany Us
icondonghanhcungtayhook

We do not consider you as an employee but an owner in a big organization, through your rights to own shares and your self-control at work.

hinhtapthee

We focus on developing human resource, through creating a convenient working environment and establishing a good welfare social system for our employees.

lamviectheonhom

We always exert our best efforts to balance between teamwork and individual performance.

map

Location of Workplace

Our construction projects currently present in following main areas:

  • Binh Duong
  • Binh Phuoc
  • Tay Ninh
  • Dong Nai

Our office locates at 73 Cong Hoa, Ward 4, Tan Binh.

Job Opportunities

Tay Ho opens you not only an opportunity for a lucrative job, but also a lot of professional development opportunities and long-term abundance.
Please contact HR Department, email: tuyendung@tayho.com.vn

– Kiểm tra bóc tách khối lượng và sơ đồ nguyên lý điện, nước, hệ thống mạng (thời gian thực hiện: từ khi hình thành dự án đến khi kết thúc công tác lập kế hoạch thi công).
– Tính toán chi phí thực tế để hoàn thành các gói công việc: điện, nước, hệ thống mạng trong gia đoạn lập kế hoạch và giao đoạn lựa chọn đội thi công
– Tham gia lựa chọn đội thi công, thẩm định báo giá thi công các đội.
– Kiểm soát qui cách, chủng loại, khối lượng vật tư công ty cấp (điện, nước, hệ thống mạng) cho các công trình xây dựng.
– Xử lý phát sinh các gói công việc thuộc hệ thống mạng trong quá trình thi công.

Mô tả công việc :

– Vận chuyển vật liệu, cát, đất đá, sỏi về các công trường của công ty.
– Vận chuyển vật liệu trong nội bộ công trình.

Quản lý nhập xuất, báo cáo kho:

Kiểm tra, đối chiếu chất lượng vật tư, hàng hóa, thiết bị so với đơn hàng, Hợp đồng.
Đo đạc, kiểm đếm số lượng vật tư, hàng hóa, thiết bị nhập kho.
Bố trí, sắp xếp vị trí lưu trữ hoặc phân phối vật tư, hàng hóa, thiết bị.
Ghi chép các chứng từ biên nhận tạm, phiếu nhập kho.
Kiểm đếm số lượng vật tư hàng hóa, thiết bị xuất kho.
Kiểm tra, nhắc nhở các đội thi công thu dọn, sắp xếp hoặc tái nhập kho các loại vật tư, hàng hóa, thiết bị thừa.

• Chủ trì thực hiện các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị thi công: lập kế hoạch thi công, xây dựng định mức chi phí.
• Chủ trì thực hiện thi công các công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm cả hồ sơ thanh quyết toán
• Công việc sẽ được mô tả chi tiết hơn khi phỏng vấn trực tiếp.

Quản lý Khối lượng thực tế và sự thay đổi trong quá trình thi công công trình
Thực hiện Hồ sơ nghiệm thu – thanh toán
Thanh toán thu hồi vốn
Thanh toán khối lượng giao khoán đội/thầu phụ
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng (nếu có)
Báo cáo công việc hàng ngày cho Chỉ huy trưởng tại cuộc họp giao ban công trường hoặc thông qua nhật ký nội bộ
Lưu trữ, bảo quản hệ thống mốc và tài liệu thi công, các mẫu vật tư, thiết bị, mẫu kiểm nghiệm sản phẩm
Thực hiện công việc cụ thể theo sự giao việc của GĐTC hoặc TGĐ
Công việc sẽ được mô tả chi tiết hơn khi phỏng vấn trực tiếp